Đoàn trường THPT Việt Đức phối hợp tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2017

Đoàn trường THPT Việt Đức phối hợp tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2017

Lượt xem:

Công tác tình nguyện là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa xã hội to lớn; tham gia hoạt động tình nguyện ĐVTN không chỉ ý thức tốt hơn về vai trò của mình đối với cộng đồng, mà còn là cơ hội để được giao lưu, kết bạn, học hỏi, trao đổi chuyên môn, rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân; đặc biệt là được tích [...]