Đoàn trường tổ chức ngoại khóa “Design Your Life – Kiến tạo cuộc đời”

Đoàn trường tổ chức ngoại khóa “Design Your Life – Kiến tạo cuộc đời”

Lượt xem:

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018 của đoàn trường THPT Việt Đức, để thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2018), ngày 7/1/2018 Đoàn trường THPT Việt Đức phối hợp với công ty xã hội giáo dục phi lợi nhuận ZERO [...]
Lịch lao động các lớp khối 12

Lịch lao động các lớp khối 12

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG KHỐI 12 – TUẦN 21 (Từ ngày 8 đến 13 tháng 01/2018)     LỚP Phân công khu vực lao động Công việc Thời gian Phần theo dõi lao động     Ghi chú [...]