[Công đoàn] Mẫu tổng hợp công đoàn viên đổi thẻ

[Công đoàn] Mẫu tổng hợp công đoàn viên đổi thẻ

Lượt xem:

Các công đoàn viên tải mẫu danh sách về, điền đầy đủ thông tin và gửi lại mail cho đ/c Quý – PCT Công đoàn nhà trường(quocquy168@gmail.com) [...]
Quyết định coi thi, chấm thi Olympic 10.3.2018

Quyết định coi thi, chấm thi Olympic 10.3.2018

Lượt xem:

Thầy cô có tên trong danh sách coi thi, chấm thi Olympic 10.3 báo cho TTCM phân công dạy thay (nếu có), Gặp thầy Quyết – PHT để nhận giấy đi công tác. Thời gian cụ thể: Hội đồng coi thi của Kỳ thi có nhiệm vụ triển khai công tác coi thi theo đúng yêu cầu, thời gian làm việc: 02 ngày 08 – 09/3/2018 đến khi hoàn thành [...]