Cập nhật CSDL ngành năm học 2018-2019

Cập nhật CSDL ngành năm học 2018-2019

Lượt xem:

STT Mã giáo viên Họ Tên Ngày sinh CMTND Số sổ BHXH 1 6601615883 Văn Thành Sơn 12/11/1966 240569206 4096028884 2 6601619630 Đinh Văn Quyết 06/10/1974 240985016 4003002564 3 6601619698 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 05/12/1976 240965962  4002000213 4 6601620199 Hoàng Trọng Nguyên 14/09/1967 240293495 6305000489 5 6601619895 Trần Thị Hồng Nhung 19/10/1991 241082726 6614029051 6 6601620035 Nguyễn Quang Sâm 23/07/1976 240562729 7 6601620036 Dương Thành Long 10/01/1989 241569715 8 [...]