Các mẫu quy định của Huyện ủy đối với đảng viên năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Tất cả các đ/c đảng viên làm đúng mẫu quy định của Huyện ủy Cư Kuin. Gồm 3 bản sau:

  1. Bản kiểm điểm đảng viên năm 2017
  2. Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú (đã có chữ ký và đóng dấu của đảng ủy)
  3. Bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018.

Bí thư các chi bộ kiểm tra đúng mẫu mới nhận.

Tải 2 file đính kèm.