NGÂM THƠ VIỆT BẮC – NS CHÂU LOAN & NS TRẦN THỊ TUYẾT SONG NGÂM

NGÂM THƠ VIỆT BẮC – NS CHÂU LOAN & NS TRẦN THỊ TUYẾT SONG NGÂM

Lượt xem:

NGÂM THƠ VIỆT BẮC – NS CHÂU LOAN & NS TRẦN THỊ TUYẾT SONG NGÂM [...]
NSND TRẦN THỊ TUYẾT NGÂM THƠ ” NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC”- CHẾ LAN VIÊN

NSND TRẦN THỊ TUYẾT NGÂM THƠ ” NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC”- CHẾ LAN VIÊN

Lượt xem:

Kích chuột để nghe NSND Trần Thị Tuyết Ngâm thơ Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương Trời từ đây chẳng xanh màu [...]