DS học sinh có số liên lạc không hợp lệ (Do phía Vietel báo)

DS học sinh có số liên lạc không hợp lệ (Do phía Vietel báo)

Lượt xem:

[...]
Tài liệu tấp huấn Tư vấn tâm lý học đường

Tài liệu tấp huấn Tư vấn tâm lý học đường

Lượt xem:

[...]
Lịch và sơ đồ thi đấu Hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2017-2018

Lịch và sơ đồ thi đấu Hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2017-2018

Lượt xem:

LỊCH THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC NĂM HỌC 2017 – 2018 Ngày Giờ Nội dung thi đấu Địa điểm Ghi chú 22/10/2017 7h15 – 7h30 Khai mạc Nhà đa năng 7h30 – 11h15 Cầu lông nam Sân 1 Trận 1 đến 11 Cầu lông nữ Sân 2 Trận 1 đến 10 Đá cầu nam Sân 3 Trận 1 đến 10 Đá cầu nữ Sân [...]