Giáo viên chủ nhiệm khối 10 và khối 11 nhập điểm và xếp loại 2 mặt trên CSDL ngành

Lượt xem:

Đọc bài viết

GVCN các lớp hoàn thành điểm HK2, cả năm trên file Excel và gửi về cho Quản trị Khối 10 (Kiều Hoa, Lệ Thủy), Khối 11 (Diệu Hồng, Đình Khôi) chuyển lên CSDL ngành theo công văn hướng dẫn của sở GDĐT, chậm nhất 05/6/2019.