Lịch công tác tuần 15 – Thầy Thái

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐAK LAK               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                          Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

 

  Cư Kuin, ngày  27  tháng 11  năm 2017

 

KẾ HOẠCH  DẠY HỌC VÀ CÁ NHÂN TUẦN 15 (Tuần 49)

(Từ ngày: 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017)

A/ DẠY HỌC

  • Thực hiện TKB tuần 15.
  • Khảo sát nhu cầu BDGV theo lịch của Sở GD.
  • Dự giờ thăm lớp theo đăng ký thao giảng.
  • Tổng hợp và nộp danh sách đăng ký thi GVDG cấp tỉnh

 

B/ CÁ NHÂN

1/ Nội dung trọng tâm:

  • Báo điểm về cho PHHS.
  • Công tác kiểm tra nội bộ trường học.
  • Dạy lớp 11A9.

2/ Lịch cụ thể:

 

Thứ (ngày) Sáng Chiều Chi chú
2

27/11/2017

Chào cờ, tuyên truyền về lối sống

Dạy lớp 11A9

Chào cờ, tuyên truyền về lối sống

 

3

28/11/2017

Theo dõi dạy học Kiểm tra email nội bộ
4

29/11/2017

Chấm SKKN của GV thi GVDG Theo dõi dạy học
5

30/11/2017

Khảo sát tại THPT Chuyên Nguyễn Du

 

Theo dõi dạy học

Kiểm tra SMAS.

6

01/12/2017

Dự giờ Cô Huyền tiết 3 lớp 12A7

Dự giờ Thầy Ngọc Anh tiết 4 lớp 11A9

Theo dõi dạy học
7

02/12/2017

Theo dõi dạy học Theo dõi dạy học
CN

03/12/2017

Người lập

 

 

 

 

Hoàng Văn Thái