Mẫu đề thi đề nghị Olympic 10.3

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tải file hướng dẫn nội dung đính kèm: Huong dan noi dung, Chuong trinh thi

 MẪU ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ

KÌ THI OLYMPIC 10-3 TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ III, NĂM 2018

TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU TỈNH ĐẮK LẮK

 

Tờ đầu:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

ĐƠN VỊ: …………………………………

 

 

KỲ THI OLYMPIC 10-3 LẦN THỨ III, NĂM 2018

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN:……………….; LỚP:……….

 

 

Các tờ và trang sau: Không ghi tên trường đề nghị

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

 

Câu 1:

……………………………….

Đáp án câu 1:

……………………………….

Câu 2:

……………………………….

Đáp án câu 2:

……………………………….

Câu 3:

……………………………….

Đáp án câu 3:

……………………………….

Câu 4:

……………………………….

Đáp án câu 4:

……………………………….

Câu 5:

……………………………….

Đáp án câu 5:

……………………………….

 

 

BAN TỔ CHỨC