Quyết định thành lập đoàn dự Hội thao 20/11.

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

         – – – – – – 0O0 – – – – – –                                                           – – – – – – – 0O0 – – – – – – –

 

Số: 03/QĐ.                                                Cư Kuin, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập đoàn VĐV tham gia hội thao truyền thống ngành GD&ĐT lần thứ XXXV năm 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC  PHỔ THÔNG VIỆT ĐỨC

 

   – Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch dạy học của trường THPT Việt Đức, năm học 2017 – 2018 .

– Căn cứ vào kế hoạch thi đua và hoạt động TDTT của công đoàn trường.

– Căn cứ vào công văn số: 1397/ĐL-BTC của ngành GD&ĐT ngày 06 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay thành lập đội VĐV kéo co nam. Tham gia hội thao truyền thống ngành GD&ĐT lần thứ XXXV, năm 2017. Tập luyện vào lúc 17h00 hàng ngày, kể từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 02 tháng 11 năm 2017. Có danh sách kèm theo.

 

Điều 2. Nay thành lập đội VĐV kéo co nữ. Tham gia hội thao truyền thống ngành GD&ĐT lần thứ XXXV, năm 2017. Tập luyện vào lúc 17h00 hàng ngày, kể từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 02 tháng 11 năm 2017. Có danh sách kèm theo.

 

Điều 3. Các VĐV thi đấu kéo co nam và nữ. Tham gia thi đấu cấp tỉnh từ ngày 03 tháng 11 đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2017.

 

Điều 4. Các tổ phân công người dạy thay hoặc quản lý lớp trong thời gian VĐV tham gia thi đấu cấp tỉnh.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                VĂN THÀNH SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN THPT VIỆT ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VĐV KEO CO

(Hội thao truyền thống ngành GD&ĐT lần thứ XXXV năm 2017)

– Tổng số VĐV: 21 người, trong đó: 10 Nữ, 11 Nam, 0 VĐV là đồng bào dân tộc
TT Họ và tên Năm sinh Giới
tính
CHỨC VỤ/THÀNH PHẦN ĐOÀN
Môn đăng ký dự thi
Nam Nữ
1 CAO TRỌNG BAN 1982 NAM
2 PHẠM DUY KHÁNH 1982 NAM   KÉO CO NAM
3 TRẦN KHẮC TOÀN 1980 NAM   KÉO CO NAM
4 NGUYỄN NGỌC DŨNG 1979 NAM   KÉO CO NAM
5 NGUYỄN VĂN DŨNG 1971 NAM   KÉO CO NAM
6 PHAN CHÂN ĐỨC 1987 NAM   KÉO CO NAM
7 TRẦN HỮU NGHĨA 1970 NAM   KÉO CO NAM
8 NGUYỄN VĂN TÙNG 1988 NAM   KÉO CO NAM
9 TRỊNH QUỐC QUÝ 1980 NAM   KÉO CO NAM
10 NGUYỄN QUANG SÂM 1976 NAM   KÉO CO NAM
11 PHAN TẤN VĂN 1984 NAM   KÉO CO NAM
12 TRẦN THỊ DIỆU HỒNG 1979   NỮ KÉO CO NỮ
13 NGUYỄN THỊ ANH 1983   NỮ KÉO CO NỮ
14 NGUYỄN THỊ BÍCH CHƯƠNG 1974   NỮ KÉO CO NỮ
15 BÙI THỊ MAI HẠNH 1979   NỮ KÉO CO NỮ
16 NGUYỄN THỊ HOA 1989   NỮ KÉO CO NỮ
17 ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG 1978   NỮ KÉO CO NỮ
18 ĐẬU NGUYỄN THANH NHÀN 1985   NỮ KÉO CO NỮ
19 NGUYỄN PHẠM THANH  THẢO 1979   NỮ KÉO CO NỮ
20 BÙI THỊ THỦY 1978   NỮ KÉO CO NỮ
21 LÊ THỊ CẨM TÚ 1986   NỮ KÉO CO NỮ
Cư Kuin, ngày 20/10/2017
HIỆU TRƯỞNG
Văn Thành Sơn