Thông báo nộp hình làm Hồ sơ học sinh giỏi Tỉnh năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các thầy cô bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12, thông báo cho học sinh nộp mỗi em 3 tấm hình 3×4 cho cô Lê Thị Phượng (Văn thư) trong tuần 26 để nhà trường hoàn thành hồ sơ dự thi. Xem file đính kèm, nếu có bổ sung hoặc sai sót thì báo lại cho thầy Quyết -PHT.