Chia sẻ tiện ích tự động chuyển câu hỏi trắc nghiệm file word sang định dạng Smart Test

Chia sẻ tiện ích tự động chuyển câu hỏi trắc nghiệm file word sang định dạng Smart Test

Lượt xem:

Kính gửi : Các trường THPT tỉnh Đăk Lăk Em tên là Trần Ngọc Lam, giáo viên Toán trường THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Buôn Đôn. Trong quá trình sử dụng phần mềm Smart Test em có làm một tiện ích tích hợp vào Word để chuyển tự động các câu trắc nghiệm sang định dạng Smart Test. Tiện ích làm tiết kiệm thời gian chuyển đổi câu hỏi [...]
Thứ tự biểu diễn các tiết mục văn nghệ chung khảo

Thứ tự biểu diễn các tiết mục văn nghệ chung khảo

Lượt xem:

Các tiết mục có mặt tại trường trước 18h15p để chuẩn bị Để đảm báo chương trình xuyên suốt và nhanh gọn, các tiết mục được gọi tên mà chưa có mặt hoặc chưa thể biểu diễn xem như bị loại. THỨ TỰ CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHUNG KHẢO STT TÊN TIẾT MỤC THỂ LOẠI LỚP BIỂU DIỄN GHI CHÚ 1 Về nghe gió kể Đơn ca 12A10 [...]
Quyết định thành lập đoàn dự Hội thao 20/11.

Quyết định thành lập đoàn dự Hội thao 20/11.

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc          – – – – – – 0O0 – – – – – –                                                           – – – – – – – 0O0 – – – – – – –   Số: 03/QĐ.                                                Cư Kuin, ngày 20 tháng 10 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Về [...]
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Lượt xem:

Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (khóa XI) đã đề ra bốn nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện, trong đó có nhóm giải pháp [...]
Kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                     Độc lập  Tự do  Hạnh Phúc                                                                         Cư Kuin, ngày [...]