Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1512/ SGDĐT-GDTrH 21/10/2016 Công văn,
12/CT-UBND 20/10/2016 Chỉ thị,
1446/SGDDT-TCCB 10/10/2016 Công văn,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
1290/BGDĐT-GDTrH 29/03/2016 Công văn,
3790/BGDĐT-GDTrH 29/07/2015 Công văn,
11/2015/QD-UBND 03/03/2015 Quyết định,
11/2015/QĐ-UBND 03/03/2015 Quyết định,
11/2015/QD-UBND 03/03/2015 Công văn,
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư,
47/2012/TT-BGDĐT 07/12/2012 Thông tư,
Trang 1 / 212»