Đoàn trường tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”

Đoàn trường tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”

Lượt xem:

Được sự đồng ý của Huyện đoàn Cư Kuin, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường THPT Việt Đức, hôm nay, ngày 2/4/2018 Đoàn trường tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”. Về tham dự diễn đàn có cô Nguyễn Thị Bích Nguyệt – Phó hiệu trưởng nhà trường, đ/c Dương Thành Long – Bí thư Đoàn trường, gần 100 [...]
Thông báo nộp chuyên đề dạy học và thống kê bài viết trên trường học kết nối NH 2017-2018

Thông báo nộp chuyên đề dạy học và thống kê bài viết trên trường học kết nối NH 2017-2018

Lượt xem:

SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                     Độc lập  Tự do  Hạnh Phúc                                                                               [...]
Quy trình xây dựng chuyên đề dạy học theo công văn 5555 của Bộ GDĐT

Quy trình xây dựng chuyên đề dạy học theo công văn 5555 của Bộ GDĐT

Lượt xem:

Quy trình xây dựng chuyên đề dạy học GD&TĐ – Theo tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, mỗi chuyên đề dạy học phải giải quyết trọng vẹn một vấn đề học tập. Vì vậy, việc xây dựng mỗi chuyên đề dạy học cần thực hiện theo quy trình nhất định.   Xác định vấn đề cần giải quyết trong dạy học chuyên đề sẽ xây dựng Vấn đề [...]