Công văn hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên hàng năm của Sở GDĐT

Công văn hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên hàng năm của Sở GDĐT

Lượt xem:

Các tổ chuyên môn triển khai thực hiện, báo cáo và bản tổng hợp xếp loại kết quả BDTX của tổ năm học 2017-2018 trước ngày 20/5/2018, theo mẫu các năm trước đã làm. Chú ý các Modun quy định của Bộ GD&ĐT. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc   DANH SÁCH [...]
Kết quả kiểm tra cơ sở vật chất phòng học cuối năm học 2017 – 2018

Kết quả kiểm tra cơ sở vật chất phòng học cuối năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

[...]