[Đoàn trường] Thông báo xét học bổng tiếp sức đến trường năm 2018

[Đoàn trường] Thông báo xét học bổng tiếp sức đến trường năm 2018

Lượt xem:

Các em học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn(có xác nhận của địa phương), theo dõi và hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp về văn phòng Đoàn trường, cụ thể như sau: Về hồ sơ: Phô tô công chứng sổ hộ nghèo, cận nghèo, hoặc đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn(có xác nhận của địa phương) Chụp hình toàn cảnh [...]
lịch tập huấn hè 2018

lịch tập huấn hè 2018

Lượt xem:

[...]