[Công đoàn] Cuộc thi Trực tuyến tìm hiểu về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam

[Công đoàn] Cuộc thi Trực tuyến tìm hiểu về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt nam, thực hiện Công văn số 1450/TLĐ ngày 20/7/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam”, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Đắk Lắk đề nghị công đoàn các đơn vị trực thuộc  thực hiện [...]