[Đoàn trường] Mẫu thông tin đoàn viên quản lý phần mềm

[Đoàn trường] Mẫu thông tin đoàn viên quản lý phần mềm

Lượt xem:

Các đ/c bí thư Chi đoàn khối 12, 11 rà soát thông tin đoàn viên Chi đoàn, nhập thông tin theo mẫu đính kèm Nộp về địa mail mrlong07.11@gmail.com trước ngày 1/9/2018 để đoàn trường tổng hợp và nộp về huyện đoàn Lưu ý: Tất cả các học sinh không có tên trong danh sách xem như không phải Đoàn viên. [...]