Bộ GD và ĐT công bố danh sách các loại máy tính được đưa vào phòng thi.

Bộ GD và ĐT công bố danh sách các loại máy tính được đưa vào phòng thi.

Lượt xem:

Đề nghị các thầy cô nhắc học sinh xem để thực hiện đúng yêu cầu của Bộ! [...]
Danh sách coi thi kỳ 2 – khối 10, khối 11

Danh sách coi thi kỳ 2 – khối 10, khối 11

Lượt xem:

Danh sách này có nhiều môn (Ngữ văn khối 10 và khối 11, Toán, Tiếng Anh khối 10 và 11) nên có 6 bản phân công. Đề nghị các thầy cô xem kỹ để không bỏ sót. [...]
Danh sách coi thi Khối 12 – học kỳ 2 – năm học 2019-2020.

Danh sách coi thi Khối 12 – học kỳ 2 – năm học 2019-2020.

Lượt xem:

[...]
Nội quy cơ quan từ năm học 2018-2019

Nội quy cơ quan từ năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Nội quy tiếp công dân

Nội quy tiếp công dân

Lượt xem:

[...]
Quy chế dân chủ trường học năm học 2019-2020

Quy chế dân chủ trường học năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Quy chế dân chủ trường học năm học 2018-2019

Quy chế dân chủ trường học năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch thi Học kỳ 2

Kế hoạch thi Học kỳ 2

Lượt xem:

[...]
Danh sách coi thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 2.

Danh sách coi thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 2.

Lượt xem:

[...]
Lịch thi thử Tôt nghiệp THPT năm 2020 – lần 2.

Lịch thi thử Tôt nghiệp THPT năm 2020 – lần 2.

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »