Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2019

Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2019

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO CỦA CÔNG ĐOÀN

THÔNG BÁO CỦA CÔNG ĐOÀN

Lượt xem:

Các đồng chí công đoàn viên xem công văn về việc đổi thẻ Công Đoàn, nhận đơn xin đổi thẻ tại đ/c Tổ trưởng công đoàn, hoàn thành và nộp lại cho Tổ trưởng Công đoàn trong tuần 27. Các đ/c Tổ trưởng công đoàn nộp lại cho đ/c Quý – PCT Công đoàn để tập hợp và nộp cho CĐ cấp trên trong tuần 28. Trân trọng! [...]
Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem:

BÁO CÁO Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 BÍ THƯ ĐẢNG BỘ VĂN THÀNH SƠN [...]
MẪU 2C-BNV/2008 BAN HÀNH KÈM THEO QĐ SỐ 02/2008/QĐ-BNV

MẪU 2C-BNV/2008 BAN HÀNH KÈM THEO QĐ SỐ 02/2008/QĐ-BNV

Lượt xem:

Mẫu 2C-BNV/2008 Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …………………………………………. Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ………………………………………………………….SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ảnh màu (4 x 6 cm) 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …………………………………………… 2) Tên gọi khác:…………………………………………………………………………………. 3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): …………………. 4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, [...]