Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2019

Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2019

Lượt xem:

[...]
Đảng ủy trường THPT Việt Đức tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2018

Đảng ủy trường THPT Việt Đức tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2018

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 767-CV/HU của Huyện uỷ Cư Kuin về việc “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp”. Ngày 20 tháng 12 năm 2018,  Đảng ủy trường THPT Việt Đức tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên [...]
THÔNG BÁO CỦA CÔNG ĐOÀN

THÔNG BÁO CỦA CÔNG ĐOÀN

Lượt xem:

Các đồng chí công đoàn viên xem công văn về việc đổi thẻ Công Đoàn, nhận đơn xin đổi thẻ tại đ/c Tổ trưởng công đoàn, hoàn thành và nộp lại cho Tổ trưởng Công đoàn trong tuần 27. Các đ/c Tổ trưởng công đoàn nộp lại cho đ/c Quý – PCT Công đoàn để tập hợp và nộp cho CĐ cấp trên trong tuần 28. Trân trọng! [...]
Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và giáo viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và giáo viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng kiệt xuất, nhà văn hoá vĩ đại của nhân loại. Tấm gương đạo đức của Người là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người Cộng sản kiên trung, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành [...]
Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem:

BÁO CÁO Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 BÍ THƯ ĐẢNG BỘ VĂN THÀNH SƠN [...]
Trường THPT Việt Đức tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Trường THPT Việt Đức tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Lượt xem:

Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh I. Phương hướng chung             Tiếp tục xác định rõ yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2017, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh [...]
MẪU 2C-BNV/2008 BAN HÀNH KÈM THEO QĐ SỐ 02/2008/QĐ-BNV

MẪU 2C-BNV/2008 BAN HÀNH KÈM THEO QĐ SỐ 02/2008/QĐ-BNV

Lượt xem:

Mẫu 2C-BNV/2008 Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …………………………………………. Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ………………………………………………………….SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ảnh màu (4 x 6 cm) 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …………………………………………… 2) Tên gọi khác:…………………………………………………………………………………. 3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): …………………. 4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, [...]