Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017- 2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017- 2018

Lượt xem:

Chi tiết tải file đính kèm https://drive.google.com/open?id=1KA8-sHojHh1v20I4aMG9gRmSOqvve0CetfJHuz0q1w8 MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 [...]