DANH SÁCH COI THI TẬP TRUNG MÔN TOÁN 12 -TUẦN 29

DANH SÁCH COI THI TẬP TRUNG MÔN TOÁN 12 -TUẦN 29

Lượt xem:

[...]
DANH SÁCH COI THI TẬP TRUNG MÔN ĐỊA LÍ 11 – TUẦN 28

DANH SÁCH COI THI TẬP TRUNG MÔN ĐỊA LÍ 11 – TUẦN 28

Lượt xem:

[...]
PHÂN CÔNG COI THI TUẦN 27 – MÔN HÓA 12 VÀ VẬT LÝ 12

PHÂN CÔNG COI THI TUẦN 27 – MÔN HÓA 12 VÀ VẬT LÝ 12

Lượt xem:

=”http://c3vietduc.daklak.edu.vn/wp-content/uploads/DS-COI-THI-TUẦN-27.xlsx”] [...]
Coi thi tập trung môn Địa 10

Coi thi tập trung môn Địa 10

Lượt xem:

[...]
Coi thi tập trung tuần 26 môn Hóa Học 11 và Vật Lý 11

Coi thi tập trung tuần 26 môn Hóa Học 11 và Vật Lý 11

Lượt xem:

[...]
Danh sách thí sinh thi tập trung HK 2 khối 12

Danh sách thí sinh thi tập trung HK 2 khối 12

Lượt xem:

[...]
Danh sách giáo viên coi thi tập trung môn Ngữ Văn 12

Danh sách giáo viên coi thi tập trung môn Ngữ Văn 12

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017- 2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017- 2018

Lượt xem:

Chi tiết tải file đính kèm https://drive.google.com/open?id=1KA8-sHojHh1v20I4aMG9gRmSOqvve0CetfJHuz0q1w8 MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 [...]