Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019

Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                     Độc lập  Tự do  Hạnh Phúc                                                                Cư Kuin, ngày 18 tháng 9 năm 2018   THÔNG BÁO Về việc đăng ký [...]
THÔNG BÁO THAO GIẢNG ĐỢT I

THÔNG BÁO THAO GIẢNG ĐỢT I

Lượt xem:

[...]
Danh sách HSG, HSTT Khối 10 và 11 năm học 2017 – 2018

Danh sách HSG, HSTT Khối 10 và 11 năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả SKKN năm học 2017 – 2018

Kết quả SKKN năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

[...]
Quy chế thi đua (thay thế QĐ số 05, ngày 01/9/2014).

Quy chế thi đua (thay thế QĐ số 05, ngày 01/9/2014).

Lượt xem:

[...]
Danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiến học kỳ 1 năm học 2017-2018

Danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiến học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lượt xem:

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHỐI 10 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 STT Lớp Họ Và Tên TBCM XLHL XLHK Danh hiệu Xác nhận GVCN 1 10A01 Phạm Thị Ngọc Ánh 7.1 K T HSTT 2 10A01 Nguyễn Châu Ngọc Huê 8.2 G T HSG 3 10A01 Nguyễn Thành  Huy 7.7 K T HSTT 4 10A01 Lê Thị Ngọc Huyền 8 K T HSTT 5 10A01 Đinh [...]
Kết quả nề nếp kỳ 1 – Khối sáng – năm học 2017-2018

Kết quả nề nếp kỳ 1 – Khối sáng – năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]
Giáo viên nghỉ hưu, chuyển công tác

Giáo viên nghỉ hưu, chuyển công tác

Lượt xem:

Giao_vien_nghi_huu_chuyen_cong_tac [...]
Học sinh cũ thành đạt trường THPT Việt Đức qua các thời kỳ

Học sinh cũ thành đạt trường THPT Việt Đức qua các thời kỳ

Lượt xem:

Hoc_sinh_cu_thanh_dat_truong_THPT_Viet_Duc_qua_cac_thoi_ky [...]
Lịch sử hình thành trường THPT Việt Đức

Lịch sử hình thành trường THPT Việt Đức

Lượt xem:

Lich_su_hinh_thanh_truong_THPT_Viet_Duc [...]
Trang 1 / 212 »