Mẫu hồ sơ cá nhân học sinh cần hỗ trợ tư vấn tâm lí

Mẫu hồ sơ cá nhân học sinh cần hỗ trợ tư vấn tâm lí

Lượt xem:

[...]
Dự thảo quy tắc ứng xử trường học năm học 2018 – 2019

Dự thảo quy tắc ứng xử trường học năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
Tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh hè 2018

Tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh hè 2018

Lượt xem:

[...]
Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và giáo viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và giáo viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng kiệt xuất, nhà văn hoá vĩ đại của nhân loại. Tấm gương đạo đức của Người là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người Cộng sản kiên trung, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành [...]
Các mẫu quy định của Huyện ủy đối với đảng viên năm 2017

Các mẫu quy định của Huyện ủy đối với đảng viên năm 2017

Lượt xem:

  Tất cả các đ/c đảng viên làm đúng mẫu quy định của Huyện ủy Cư Kuin. Gồm 3 bản sau: Bản kiểm điểm đảng viên năm 2017 Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú (đã có chữ ký và đóng dấu của đảng ủy) Bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018. Bí thư các chi bộ kiểm tra đúng mẫu mới nhận. [...]
Trang 1 / 3123 »