Danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiến học kỳ 1 năm học 2017-2018

Danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiến học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lượt xem:

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHỐI 10 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 STT Lớp Họ Và Tên TBCM XLHL XLHK Danh hiệu Xác nhận GVCN 1 10A01 Phạm Thị Ngọc Ánh 7.1 K T HSTT 2 10A01 Nguyễn Châu Ngọc Huê 8.2 G T HSG 3 10A01 Nguyễn Thành  Huy 7.7 K T HSTT 4 10A01 Lê Thị Ngọc Huyền 8 K T HSTT 5 10A01 Đinh [...]
Kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                     Độc lập  Tự do  Hạnh Phúc                                                                         Cư Kuin, ngày [...]
KẾT QUẢ CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-2017

KẾT QUẢ CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:

Kết quả cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp Quốc gia năm học 2016-2017. Trường THPT việt Đức đạt 01 giải ba với chủ đề “Một số vấn đề mang tính toàn cầu“. Tác giả Nguyễn Thị Anh và Dương Thị Hoàng Mỹ. Tải file đính kèm /uploads/news/dak-lak.pdf Tác giả bài viết: Đinh Văn Quyết – PHT Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo [...]
KẾT QUẢ SKKN CẤP NGÀNH GDĐT NĂM HỌC 2016 – 2017

KẾT QUẢ SKKN CẤP NGÀNH GDĐT NĂM HỌC 2016 – 2017

Lượt xem:

         Kết quả SKKN cấp ngành GDĐT năm học 2016 – 2017, Trường THPT Việt Đức đạt 32/42 sáng kiến dự thi, chiếm tỷ lệ 76%. Trong đó có 04 giải A, 04 giải B và 24 giải C.  tải file đính kèm https://drive.google.com/open?id=0B21FuAL_JcdqOF90R05WMkQ1R3c Tác giả bài viết: Đinh Văn Quyết – PHT Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo Đak Lak [...]
DANH SÁCH 339 HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HSG VÀ HSTT KHỐI 10, 11

DANH SÁCH 339 HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HSG VÀ HSTT KHỐI 10, 11

Lượt xem:

THPT VIỆT ĐỨC DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HSG KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 NĂM HỌC 2016 – 2017 STT Lớp Họ Và Tên TBCM XLHL XLHK Danh hiệu Xác nhận GVCN  1 10A01 Nguyễn Thành Công 8.8 G T HSG 2 10A01 Phạm Thanh Duy 8.4 G T HSG 3 10A01 Phạm Nữ Linh Đan 8.6 G T HSG 4 10A01 Trần Hải Đăng 8 G T HSG 5 [...]
Trang 1 / 41234 »