lịch lao động đầu năm học khối 11- năm học 2020- 2021, 7h30 phút ngày 31/8

lịch lao động đầu năm học khối 11- năm học 2020- 2021, 7h30 phút ngày 31/8

Lượt xem:

[...]
lịch lao động đầu năm học 2020- 2021- khối 10, 7h30 phút ngày 31/8

lịch lao động đầu năm học 2020- 2021- khối 10, 7h30 phút ngày 31/8

Lượt xem:

[...]
Phân công lớp 12 lao động sáng ngày thư Tư ( 29/7/2020 )

Phân công lớp 12 lao động sáng ngày thư Tư ( 29/7/2020 )

Lượt xem:

[...]
Phân công lao động khối 11 ( từ lớp 11A06 đến 11A12 )

Phân công lao động khối 11 ( từ lớp 11A06 đến 11A12 )

Lượt xem:

[...]
[Có bổ sung]Lịch lao động, vệ sinh trường học phòng chống dịch dành cho CBGV đợt 4

[Có bổ sung]Lịch lao động, vệ sinh trường học phòng chống dịch dành cho CBGV đợt 4

Lượt xem:

Bổ sung lịch lao động: [...]
BẢNG PHÂN CÔNG CÁC TỔ VỆ SINH PHÒNG DỊCH CORONA

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC TỔ VỆ SINH PHÒNG DỊCH CORONA

Lượt xem:

[...]
Lịch lao động khối 11 ( tuần 8- từ ngày 7/10 đến 13/10/2019)

Lịch lao động khối 11 ( tuần 8- từ ngày 7/10 đến 13/10/2019)

Lượt xem:

[...]
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LAO ĐỘNG CỦA KHỐI 11, 12

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LAO ĐỘNG CỦA KHỐI 11, 12

Lượt xem:

[...]
LỊCH LAO ĐỘNG KHỐI 12 ĐẦU NĂM HỌC (TỪ LỚP 12A1 ĐẾN 12A4)

LỊCH LAO ĐỘNG KHỐI 12 ĐẦU NĂM HỌC (TỪ LỚP 12A1 ĐẾN 12A4)

Lượt xem:

[...]
LỊCH LAO ĐỘNG KHỐI 11 ĐẦU NĂM HỌC 2019- 2020

LỊCH LAO ĐỘNG KHỐI 11 ĐẦU NĂM HỌC 2019- 2020

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 3123 »