Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và giáo viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và giáo viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng kiệt xuất, nhà văn hoá vĩ đại của nhân loại. Tấm gương đạo đức của Người là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người Cộng sản kiên trung, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành [...]
Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem:

BÁO CÁO Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 BÍ THƯ ĐẢNG BỘ VĂN THÀNH SƠN [...]
Các mẫu quy định của Huyện ủy đối với đảng viên năm 2017

Các mẫu quy định của Huyện ủy đối với đảng viên năm 2017

Lượt xem:

  Tất cả các đ/c đảng viên làm đúng mẫu quy định của Huyện ủy Cư Kuin. Gồm 3 bản sau: Bản kiểm điểm đảng viên năm 2017 Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú (đã có chữ ký và đóng dấu của đảng ủy) Bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018. Bí thư các chi bộ kiểm tra đúng mẫu mới nhận. [...]
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Lượt xem:

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (số [...]
Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo điều 30, điều lệ Đảng – Năm 2017

Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo điều 30, điều lệ Đảng – Năm 2017

Lượt xem:

Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo điều 30, điều lệ Đảng: Năm 2017, Chi bộ lập kế hoạch kiểm tra đối với 17 đ/c. Cụ thể như sau:   TT Họ và tên đảng viên được kiểm tra Chức vụ đảng, chính quyền Nội dung kiểm tra Thời gian kiểm tra 01 Hoàng Văn Thái P.Bí thư, P. Hiệu trưởng Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của [...]
Trường THPT Việt Đức tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Trường THPT Việt Đức tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Lượt xem:

Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh I. Phương hướng chung             Tiếp tục xác định rõ yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2017, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh [...]
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC “TIẾP TỤC ĐƯA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN”

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC “TIẾP TỤC ĐƯA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN”

Lượt xem:

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 “Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên” I. Phương hướng chung Tiếp tục xác định rõ yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2013,đồng thời tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh [...]
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ (7/2017) TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ (7/2017) TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC

Lượt xem:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHI BỘ 1 Văn Thành Sơn Bí thư ĐB – HT CCLLCT, Th.s  VP 2 Hoàng Văn Thái PBTĐB – Phó HT Thạc sĩ  VP 3 Đinh Văn Quyết ĐUV – Phó HT CCLLCT, Th.s  BTCB VP 4 Nguyễn Thị Bích Nguyệt Phó HT Thạc sĩ  VP 5 Nguyễn Ngọc Dũng ĐUV, TTCM Đại học  BTCB KHTN 6 Võ Đức Tân [...]
87 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NHỮNG THÀNH TỰU ĐÁNG TỰ HÀO

87 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NHỮNG THÀNH TỰU ĐÁNG TỰ HÀO

Lượt xem:

Đúng ngày này cách đây 87 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ba [...]
TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII

TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII

Lượt xem:

Ngày 30-10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW. Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, [...]
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ NĂM 2016

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ NĂM 2016

Lượt xem:

Thông báo: Các đồng chí đảng viên tải 02 file đính kèm màu xanh bên dưới và làm theo mẫu năm 2016 (bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú) và một bản kiểm điểm đảng viên theo mẫu 2016.       TẢI 02 FILE ĐÍNH KÈM   /uploads/news/kiem-dem-noi-cu-tru.docx  và    /uploads/news/ban-tu-kiem-diem-dang-vien-2016.doc ĐẢNG BỘ HUYỆN CƯ KUIN                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   CHI BỘ TRƯỜNG THPT [...]
Trang 1 / 212 »