Quy trình xây dựng chuyên đề dạy học theo công văn 5555 của Bộ GDĐT

Quy trình xây dựng chuyên đề dạy học theo công văn 5555 của Bộ GDĐT

Lượt xem:

Quy trình xây dựng chuyên đề dạy học GD&TĐ – Theo tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, mỗi chuyên đề dạy học phải giải quyết trọng vẹn một vấn đề học tập. Vì vậy, việc xây dựng mỗi chuyên đề dạy học cần thực hiện theo quy trình nhất định.   Xác định vấn đề cần giải quyết trong dạy học chuyên đề sẽ xây dựng Vấn đề [...]