Cập nhật CSDL ngành năm học 2018-2019

Cập nhật CSDL ngành năm học 2018-2019

Lượt xem:

STT Mã giáo viên Họ Tên Ngày sinh CMTND Số sổ BHXH 1 6601615883 Văn Thành Sơn 12/11/1966 240569206 4096028884 2 6601619630 Đinh Văn Quyết 06/10/1974 240985016 4003002564 3 6601619698 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 05/12/1976 240965962 4 6601620199 Hoàng Trọng Nguyên 14/09/1967 240293495 6305000489 5 6601619895 Trần Thị Hồng Nhung 19/10/1991 241082726 6614029051 6 6601620035 Nguyễn Quang Sâm 23/07/1976 240562729 7 6601620036 Dương Thành Long 10/01/1989 241569715 8 6601621356 [...]
Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019

Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                     Độc lập  Tự do  Hạnh Phúc                                                                Cư Kuin, ngày 18 tháng 9 năm 2018   THÔNG BÁO Về việc đăng ký [...]
THÔNG BÁO THAO GIẢNG ĐỢT I

THÔNG BÁO THAO GIẢNG ĐỢT I

Lượt xem:

[...]
Lịch công tác tuần 5 – thầy Thái – PHT

Lịch công tác tuần 5 – thầy Thái – PHT

Lượt xem:

[...]
Thời khóa biểu tuần 5, năm học 2018-2019

Thời khóa biểu tuần 5, năm học 2018-2019

Lượt xem:

Thời khóa biểu giáo viên Thời khóa biểu học sinh [...]
Thông báo về việc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục (Dành cho CB, GV, NV)

Thông báo về việc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục (Dành cho CB, GV, NV)

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 1527/BGDĐT-CNTT ngày 17/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho CSDL toàn ngành về GDĐT; Công văn số 756/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 5 năm 2018  của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà [...]
Lịch công tác tuần 4 – thầy Thái – PHT

Lịch công tác tuần 4 – thầy Thái – PHT

Lượt xem:

[...]
Lịch lao động cuối tuần 3 – khối 11

Lịch lao động cuối tuần 3 – khối 11

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 1912345 » 10...Cuối »