Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng SmartLMS Viettel

Lượt xem:

Đọc bài viết

Một số thầy cô chưa tập huấn các module 1,2,3(GDQP, Ngoại ngữ) có thể dùng tài khoản TEMIS để đăng nhập theo Email đã đăng ký với sở GD&ĐT và được hệ thống cấp tài khoản

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Hướng dẫn vào lớp:

Hướng dẫn truy cập micro:

Hướng dẫn chia sẻ Wecam và thay đổi phông nền:

Hướng dẫn chia sẻ màn hình: