Lịch lao động đầu năm khối 10, năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đúng 7h30, học sinh tập trung tại sân trường, nghe phổ biến nội quy và sau đó lao động theo hướng dẫn của giáo viên.