Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/CT-UBND 20/10/2016 Chỉ thị,