Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
28 /2007/NQ-HĐND 17/10/2007 Nghị quyết,