Mẫu bài dự thi ý tưởng Khoa học kỹ thuật năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các học sinh(hoặc nhóm học sinh) trình bày ý tưởng sáng tạo KHKT năm học 2019-2019 theo mẫu dưới đây và nộp về nhà trường để nhà trường chấm và lựa chọn các ý tưởng tốt tham gia thi cấp tỉnh.

Hạn nộp: 7/9/2019.

Địa điểm nộp: Phòng thầy Hoàng Văn Thái – Phó hiệu trưởng hoặc văn phòng Đoàn trường(nộp cho thầy Long).

Kế hoạch của sở: