Thông báo: GVCN của tất cả các lớp tự bố trí vệ sinh, lau phòng học, bàn ghế. Gặp đ/c Toản bảo vệ để được hướng dẫn bổ sung đầy đủ bàn ghế. Nhà trường sẽ kiểm tra vào ngày thứ 7 (17/8). Trân trọng!

Lượt xem:

Đọc bài viết