TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ” TÌM HIỂU BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM VÀ 40 NĂM CÔNG ƯỚC LIÊN HIỆP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982″. PHÁT ĐỘNG VÀO NGÀY 29/8/2022, KẾT THÚC VÀO 16H NGÀY 02/12/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết