NỘI QUY ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đại biểu nam mặc âu phục, đeo cravat, đi giầy; Đại biểu Nữ trang phục áo dài; Đại biểu phải đeo Huy hiệu, Phù hiệu (do Ban Tổ chức cấp) và Huân, Huy chương (nếu có), ngồi đúng vị trí quy định, không sử dụng điện thoại di động, nói chuyện, làm việc riêng và không hút thuốc lá trong Hội trường. Đại biểu có ý kiến trao đổi hoặc góp ý cho Đại hội thì liên hệ Ban Tổ chức để được giải quyết.

ĐẠI HỘI CĐCS TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 20172022.                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cư Kuin, ngày   tháng 4 năm 2017.        

NỘI QUY ĐẠI HỘI


Đại hội Công đoàn cơ sở trường THPT Việt Đức. Khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 được tiến hành trong 01 buổi ( ngày 15 tháng 4 năm 2017): Đại hội nội bộ tiến hành từ 7g30 đến 8g 00 và Đại hội chính thức từ 8g10 đến 11g30. Để đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức Đại hội yêu cầu Đại biểu về dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt những quy định sau đây:
1- Giờ làm việc: Bắt đầu  7giờ 30 đến 11giờ 30.
2- Tất cả các Đại biểu phải chấp hành: đúng giờ giấc (đến trước giờ Đại hội làm việc 10 phút), chương trình làm việc và tuân thủ những nguyên tắc, thủ tục tiến hành Đại hội; Đại biểu vắng mặt phải có lý do chính đáng và báo cáo với Ban Tổ chức Đại hội.
3- Đại biểu dự Đại hội để xe đúng nơi quy định bảo đảm việc quản lý bảo vệ được an toàn.
4- Đại biểu nam mặc âu phục, đeo cravat, đi giầy; Đại biểu Nữ trang phục áo dài; Đại biểu phải đeo Huy hiệu, Phù hiệu (do Ban Tổ chức cấp) và Huân, Huy chương (nếu có), ngồi đúng vị trí quy định, không sử dụng điện thoại di động, nói chuyện, làm việc riêng và không hút thuốc lá trong Hội trường. Đại biểu có ý kiến trao đổi hoặc góp ý cho Đại hội thì liên hệ Ban Tổ chức để được giải quyết.
5-  Chế độ Đại biểu thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ Tài chính của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Tất cả Đại biểu và nhân viên phục vụ, bảo vệ Đại hội có trách nhiệm thực hiện tốt Nội quy này./.

                          BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Chương