Trường THPT Việt Đức

  • Điện thoại: 02623656023
  • Email: thaysonvd@gmail.com
  • Địa chỉ: Km 12, quốc lộ 27, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk