Bài viết đạt giải nhất cuộc thi viết “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

BQT Website giới thiệu bài viết đạt giải nhất cuộc thi viết “làm cho thế giới sạch hơn” do Hội Bảo vệ TN&MT tỉnh Đắk Lắk phối hợp với trường THPT Việt Đức tổ chức vào ngày 3/12/2018 của bạn Nguyễn Diệu Hải Yến lớp 12A4