DANH SÁCH 35 HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

THPT VIỆT ĐỨC
DANH SÁCH HSG KHỐI 12 NĂM HỌC 2016 – 2017
STT Lớp Họ Và Tên TBCM XLHL XLHK Danh hiệu Xác nhận GVCN
1 12A01 Đỗ Thị Nguyệt Ánh 8 G T HSG
2 12A01 Đinh Văn Thành 8 G T HSG
3 12A01 Nguyễn Cảnh Triều 8 G T HSG
4 12A01 Nguyễn Công Trung 8 G T HSG
5 12A02 Đinh Tiến Dũng 8.4 G T HSG
6 12A02 Nguyễn Quốc Phương 8.7 G T HSG
7 12A02 Phan Văn Tú 8.6 G T HSG
8 12A02 Trần Thị Hồng Vân 8 G T HSG
9 12A03 Nguyễn Thị Thùy Dung 8.1 G T HSG
10 12A03 Nguyễn Thụy Thùy Giang 8.6 G T HSG
11 12A03 Nguyễn Tất Kiên 8.1 G T HSG
12 12A03 Hoàng Trang Diễm Quỳnh 8.7 G T HSG
13 12A03 Nguyễn Quốc Toản 8.5 G T HSG
14 12A03 Phan Thị Kiều Trinh 8.4 G T HSG
15 12A04 Nguyễn Mạc Mi Lin 8.3 G T HSG
16 12A04 Bùi Công Thành 8.2 G T HSG
17 12A05 H Thuận Êban 8.1 G T HSG
18 12A05 Nguyễn Thị Hồng Tiên 8 G T HSG
19 12A07 Trần Thị Sen 8.4 G T HSG
20 12A07 Phan Trịnh Anh Tú 8.2 G T HSG
21 12A08 Trịnh Viết Trực 8.6 G T HSG
22 12A09 Nguyễn Thị Trúc Ly 8 G T HSG
23 12A09 Phan Thị Minh Tâm 8.1 G T HSG
24 12A09 Nguyễn Thị Thắm 8 G T HSG
25 12A10 Dương Thị Ngọc Ánh 8.1 G T HSG
26 12A10 Lê Vũ Gia Bảo 8.2 G T HSG
27 12A10 Huỳnh Thị Khánh Huyền 8.4 G T HSG
28 12A10 Nguyễn Hoàng Gia Khanh 8.4 G T HSG
29 12A10 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 8.3 G T HSG
30 12A10 Nguyễn Văn Tứ 8 G T HSG
31 12A11 Bùi Minh Hiếu 8.6 G T HSG
32 12A11 Cao Nguyễn Thị Phương Mai 8.1 G T HSG
33 12A11 Trần Anh Tú 8 G T HSG
34 12A11 Bùi Quang Vinh 8.1 G T HSG
35 12A12 Trần Đoàn Minh Anh 8.2 G T HSG

Tác giả bài viết: Phó HT: Đinh Văn Quyết