Danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐAK LAK        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:  05/KHHSG                                         Cư Kuin, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

– Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk năm học 2017-2018;
– Căn cứ nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; 
– Căn cứ công văn số 1197/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT V/v tổ chức các Kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; 
       Trường THPT Việt Đức hướng dẫn triển khai các Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) tỉnh và lập các đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2017-2018 như sau:
1. KỲ THI LẬP CÁC ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA 
Sở GDĐT tổ chức Kỳ thi lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT vào ngày 26, 27/9/2017 theo nguyên tắc lấy từ điểm cao nhất trở xuống.
1.1. ĐẶC CÁCH VÀO ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA 
Đối với học sinh đã đoạt giải trong Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2016-2017 có đơn xin xét đặc cách và được nhà trường đề nghị. Học sinh đã được đặc cách vào đội tuyển thì không phải tham gia Kỳ thi lập đội tuyển này.
1.2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Học sinh đang học cấp Trung học phổ thông. Mỗi học sinh chỉ được dự thi 01 môn.
Học sinh được vào đội tuyển dự thi quốc gia sẽ được đặc cách công nhận là HSG tỉnh năm học 2017-2018 như các năm trước; các học sinh khác sẽ tiếp tục tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp THPT được tổ chức vào ngày 21/3/2018.
1.3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI 
– Được chọn vào đội tuyển sau Kỳ thi lập đội tuyển của trường.
– Được xếp loại cả năm của năm học 2016-2017 về hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên
1.4. ĐỊA ĐIỂM, LỊCH THI VÀ CHƯƠNG TRÌNH THI
a) Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, số 57 Bà Triệu, Thành phố Buôn Ma Thuột.

 1. b) Lịch thi:
  – Ngày 26/9/2017: Học sinh có mặt trước 06 giờ 30 phút để khai mạc và dự thi theo lịch.
  – Ngày 27/9/2017: Học sinh có mặt trước 07 giờ 00 phút để dự thi theo lịch.
Sáng 26/9/2017
(Bắt đầu làm bài từ 07 giờ 30 phút)
Sáng 27/9/2017
(Bắt đầu làm bài từ 07 giờ 30 phút)
TT Các môn thi Thời gian làm bài TT Các môn thi Thời gian làm bài
1 Toán 180 phút 1 Toán 180 phút
2 Vật lí 180 phút 2 Vật lí 180 phút
3 Hóa học 180 phút 3 Hóa học 180 phút
4 Sinh học 180 phút 4 Sinh học 180 phút
5 Tin học 180 phút 5 Tin học 180 phút
6 Ngữ văn 180 phút
7 Lịch sử 180 phút
8 Địa lí 180 phút
9 Tiếng Anh 180 phút
10 Tiếng Pháp 180 phút
 1. c) Chương trình thi:
  – Nội dung: Trong phạm vi Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành và nội dung dạy học các môn chuyên trong trường THPT chuyên do Bộ GDĐT hướng dẫn.
  – Hình thức thi:
  + Các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận;
  + Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức tự luận và có câu hỏi về lý thuyết thực hành;
  + Môn Tin học thi với ngôn ngữ lập trình Pascal trên máy tính (phần mềm Turbo Pascal 7.0, C++, Free Pascal);
  + Các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp ngoài hình thức ở bài thi viết, có phần thi nghe hiểu (học sinh nghe trên máy phát đĩa CD) và trả lời ngay vào tờ giấy thi có in đề thi.
  5. ĐĂNG KÝ DỰ THI
  a) Về số lượng: Số lượng cho mỗi đội (mỗi môn) dự thi:
  Mỗi môn thi không quá 03 HS. 
  b) Hồ sơ dự thi:
  – Quyết định thành lập đội tuyển dự thi.
  – Bảng thống kê học sinh (HS) dự thi của trường (số lượng theo môn).
  – Danh sách đội tuyển HS đăng ký dự thi (theo mẫu). Lập danh sách riêng từng môn.
  – Bản photocopy Giấy khai sinh.
  – Phiếu Kết quả học tập cả năm của năm học 2016-2017 có xác nhận của Hiệu trưởng và dán ảnh.
  – Thẻ học sinh hoặc thẻ dự thi có dán ảnh. (Trường cấp, không nộp, chỉ xuất trình khi thi).
  c) Thời gian và địa điểm đăng ký dự thi:
  Các đơn vị đăng ký tại Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Công nghệ thông tin (KTKĐCLGD-CNTT) Sở GDĐT, trước ngày 15/9/2017.
  1.6. CHUẨN BỊ THI QUỐC GIA VÀ BỒI DƯỠNG CÁC ĐỘI TUYỂN
  – Việc tổ chức Kỳ thi Quốc gia được tiến hành theo hướng dẫn của Bộ GDĐT sau khi đã tuyển chọn và lập các đội tuyển dự thi quốc gia, số lượng các đội tuyển theo quy định của Bộ GDĐT (trong đó có cả học sinh được đặc cách).
  – Thời gian bồi dưỡng các đội tuyển dự thi quốc gia theo kế hoạch của phòng Giáo dục trung học (GDTrH), sẽ được thông báo trong giấy triệu tập.
  – Học sinh trong các đội tuyển khi nhập học phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:
  + Bản sao Giấy khai sinh.
  + Học bạ.
  + 1 tấm ảnh 3cm x 4cm (ghi rõ họ, tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp, trường ở mặt sau).
  2. KỲ THI CHỌN HSG TỈNH THPT 
  Đối với Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh THPT năm học 2017-2018, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung như sau:
  2.1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
  Học sinh đang học cấp THPT. Mỗi học sinh chỉ được dự thi 01 môn.
  2.2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI 
  – Xếp loại Học kỳ I của năm học 2017-2018 về hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên.
  – Được chọn vào đội tuyển sau Kỳ thi lập đội tuyển của đơn vị.
  2.3. ĐỊA ĐIỂM, LỊCH THI VÀ CHƯƠNG TRÌNH THI 
  2.3.1. Đối với THPT
  a) Địa điểm: Trường THPT Buôn Ma Thuột, số 57 Bà Triệu, Thành phố Buôn Ma Thuột.
  b) Lịch thi: Ngày 21/3/2018: Học sinh có mặt trước 06 giờ 30 phút để khai mạc và dự thi theo lịch.
Sáng 21/3/2018
(Bắt đầu làm bài từ 07 giờ 30 phút)
TT Các môn thi Thời gian làm bài
1 Toán 180 phút
2 Vật lí 180 phút
3 Hóa học 180 phút
4 Sinh học 180 phút
5 Tin học 180 phút
6 Ngữ văn 180 phút
7 Lịch sử 180 phút
8 Địa lí 180 phút
9 Tiếng Anh 180 phút
10 Tiếng Pháp 180 phút
 1. c) Chương trình thi:
  – Nội dung: Trong phạm vi Chương trình cấp THPT hiện hành và có yêu cầu nâng cao.
  – Hình thức:
  + Các môn đều thi theo hình thức tự luận. Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học có câu hỏi về lý thuyết thực hành;
  + Môn Tin học thi với ngôn ngữ lập trình Pascal trên máy tính (phần mềm Turbo Pascal 7.0, C++, Free Pascal);
  + Các môn Ngoại ngữ ở bài thi viết, có phần thi nghe hiểu (học sinh nghe trên máy phát đĩa CD) và trả lời ngay vào tờ giấy thi có in đề thi.
  d) Số lượng đăng ký dự thi: Số lượng cho mỗi đội (mỗi môn) dự thi:
  – Các môn Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp: không quá 06 HS; Tin học: Không quá 03 HS.
  Lưu ý: Nếu đội tuyển có đủ số lượng dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong 02 Kỳ thi chọn HSG tỉnh liên tiếp ngay trước năm tổ chức Kỳ thi thì được xét đăng ký tăng thêm tối đa 02 học sinh.
  4. HỒ SƠ DỰ THI
  – Quyết định thành lập các đội tuyển dự thi.
  – Bảng thống kê học sinh dự thi.
  – Danh sách đăng ký dự thi (lập theo môn, không gộp chung).
  – Phiếu kết quả Học kỳ I có xác nhận của lãnh đạo đơn vị (có dán ảnh).
  – Bản photocopy Giấy khai sinh.
  – Thẻ học sinh hoặc thẻ dự thi có dán ảnh (Đơn vị cấp, không nộp, chỉ xuất trình khi thi).
  2.5. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH DỰ THI 
  Các đơn vị đăng ký tại Phòng KTKĐCLGD-CNTT, trước ngày 10/3/2018.
  4. CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO CÁC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
  4.1. TỔ CHỨC ĐOÀN ĐI DỰ THI
  Các đơn vị có học sinh dự thi cử 01 cán bộ hoặc giáo viên làm trưởng đoàn; Trưởng đoàn có trách nhiệm tổ chức cho học sinh của đơn vị mình đi lại, ăn ở chu đáo (kinh phí ăn, ở và đi lại do các đơn vị tự túc).
  4.2. TỔ CHỨC KỲ THI CẤP TỈNH
  Sở GDĐT giao cho các trường (nơi đặt địa điểm hội đồng coi thi) chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận lợi cho hội đồng coi thi hoàn thành nhiệm vụ.
  5. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 
  5.1. CÁC MỐC THỜI GIAN
NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
Đăng ký thi lập đội tuyển THPT dự thi Quốc gia Trước 15/9/2017 Phòng KTKĐCLGD-CNTT
Thi lập đội tuyển THPT dự thi Quốc gia 26,27/9/2017 THPT Buôn Ma Thuột
Thi HSG Quốc gia THPT Theo lịch thi của Bộ GDĐT THPT Chuyên Nguyễn Du
Đăng ký thi HSG tỉnh THPT Trước 10/3/2018 Phòng KTKĐCLGD-CNTT
Thi chọn HSG tỉnh THPT 21/3/2018 THPT Buôn Ma Thuột

Nhận được công văn này yêu cầu các Tổ trưởng chuyên môn, nghiên cứu và triển khai để các Kỳ thi tiến hành thuận lợi và nghiêm túc, đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:
– Như trên (thực hiện);
– Hiệu trưởng (báo cáo);

– Các phó HT (cùng chỉ đạo)
– Lưu: VT..

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

ĐINH VĂN QUYẾT