[Đoàn trường] Thông báo xét học bổng tiếp sức đến trường năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các em học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn(có xác nhận của địa phương), theo dõi và hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp về văn phòng Đoàn trường, cụ thể như sau:

Về hồ sơ:

  • Phô tô công chứng sổ hộ nghèo, cận nghèo, hoặc đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn(có xác nhận của địa phương)
  • Chụp hình toàn cảnh nhà hiện tại gia đình đang ở(1 bản in màu, 1 bản mềm gửi về địa chỉ mail mrlong07.11@gmail.com)
  • Thư đề đạt nguyện vọng theo mẫu và viết thư tay trình bày hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập.
  • Phô tô giấy báo trúng tuyển đại học, cao đẳng hoặc xác nhận của nhà trường.

Về hình thức: Tất cả để trong bì hồ sơ có ghi rõ học tên học sinh, lớp ở phía ngoài.

Về thời gian: Nộp về văn phòng đoàn trường trước 10h00 ngày 7/8/2018(thứ 3).