Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo điều 30, điều lệ Đảng – Năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo điều 30, điều lệ Đảng:

Năm 2017, Chi bộ lập kế hoạch kiểm tra đối với 17 đ/c. Cụ thể như sau:

 

TT Họ và tên đảng viên được kiểm tra Chức vụ đảng, chính quyền Nội dung kiểm tra Thời gian kiểm tra
01 Hoàng Văn Thái P.Bí thư, P. Hiệu trưởng Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 2
02 Trần Khắc Toàn Tổ phó Tổ TD-GDQP Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Thể dục của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 3
03 Trần Thị Diệu Hồng Giáo viên môn Toán Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 3
04 Trần Thị Ánh Ngọc Giáo viên môn Anh văn Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh văn của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 4
05 Nguyễn Ngọc Dũng CUV, Tổ trưởng tổ Sinh-KTNN Công tác xây dựng tập thể tổ vững mạnh năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 4
06 Nguyễn Thanh Học Tổ trưởng tổ giám thị Công tác quản lý nề nếp của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 5
07 Nguyễn Thị Hương Giáo viên môn Ngữ văn Công tác chủ nhiệm lớp của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 5
08 Nguyễn Văn Dũng Tổ phó tổ Sinh-KTNN Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 6
09 Dương Thị Hồng Giáo viên môn Toán Công tác bồi dưỡng học sinh yếu môn Toán của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 6
10 Bùi Thị Mai Hạnh Tổ phó tổ Địa lí Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 7
11 Võ Đức Tân Tổ trưởng tổ Lí-KTCN Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lí của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 7
12 Bùi Thị Kim Oanh Giáo viên môn Toán Công tác xây dựng tập thể lớp vững mạnh của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 8
13 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên môn Toán Công tác thực hiện Thông tư 58/BGDĐT của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 8
14 Trần Thị Thu Hương Giáo viên môn Vật lí Công tác ngoại khóa của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 9
15 Huỳnh Thị Mộng Tuyền Giáo viên môn Anh văn Công tác kỹ năng học môn Anh văn của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 9
16 H’ Tuyết Siu Giáo viên môn KTNN Công tác hướng nghiệp nghề cho học sinh của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 10
17 Nguyễn Thị Lệ Thủy Giáo viên môn Hóa Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa của trường THPT Việt Đức năm học 2016-2017 và kế hoạch năm học 2017-2018. Tháng 11    

Bí Thư

VĂN THÀNH SƠN