KẾ HOẠCH KIỂM TRA NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đề nghị các thầy cô tổ trưởng xem kế hoạch kiểm tra của Sở GD và ĐT, chuẩn bị và đôn đốc giáo viên chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo nội dung kiểm tra để đón Đoàn kiểm tra khi có Quyết định và lịch kiểm tra cụ thể.