Kế hoạch phát động viết bài tuyên truyền chào mừng 35 năm thành lập trường THPT Việt Đức

Lượt xem:

Đọc bài viết

HUYỆN ĐOÀN CƯ KUIN                          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC

*****

Số: 16/KH-ĐTN                                   Cư Kuin, ngày     tháng 1 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Phát động viết bài tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập

trường THPT Việt Đức

 

 1. Mục đích, ý nghĩa

Chào mừng Xuân Mậu Tuất 2018; chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng CS Việt Nam(3/2/1930-3/2/2018); Chào mừng 35 năm ngày thành lập trường THPT Việt Đức; Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; các hoạt động giảng dạy, học tập, các hoạt động Đoàn Hội,…

Đoàn trường xây dựng cuộc thi viết tuyên truyền chào mừng 35 năm ngày thành lập trường như sau:

 1. Chủ đề

Ca ngợi mùa xuân, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước.

Những thành tựu của ngành giáo dục, của trường trong thời gian vừa qua.

Những tấm gương tiêu biểu của giáo viên, học sinh trong việc thực hiện công tác quản lý, giảng dạy mà học tập.

Sự chăm lo về đời sống cho giáo viên, học sinh.

Tâm sự của nhà giáo, học sinh, cựu học sinh, những kỷ niệm sâu sắc về nghề dạy học, về quá trình học tập, …

 • Thể loại

Ký sự, phóng sự, ghi chép, bút ký, tùy bút, truyện ngắn, thơ, tản văn, … (Khuyến  khích có hình ảnh minh họa).

Lưu ý: Phải ghi rõ nguồn ảnh(tên tác giả hoặc sưu tầm).

Bài viết được thể hiện trên giấy A4, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14.

 1. Đối tượng tham gia
 2. Giáo viên, CB-CNV: Mỗi giáo viên 1 bài dự thi (trừ thầy cô là BTC, BGK).
 3. Học sinh: Mỗi học sinh 1 bài dự thi.
 4. Cựu giáo viên và cựu học sinh: Tuyên truyền, khuyến khích cựu giáo viên, cựu học sinh tham gia viết tin, bài dự thi.
 5. Thời gian, hình thức nộp bài
 6. Hình thức: Các bài dự thi nộp 1 bản cứng(bản in hoặc viết tay) và 1 bản mềm.

Bản cứng: Nộp về địa chỉ: Văn phòng Đoàn trường THPT Việt Đức, km12, quốc lộ 27, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Bản mềm: Gửi về ban truyền thông Đoàn trường thông qua địa chỉ mail: btt.doantruongvietduc@gmail.com

Các bài dự thi phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, đối với cựu học sinh phải ghi thêm thông tin lớp, niên khóa học tại trường.

Đối với các lớp đang học, lớp trưởng thu bài và nộp chung 1 lần cho cả lớp.

 1. Thời gian:

Phát động: từ 15/1/2018 đến ngày 25/2/2018

Nhận bài thi: từ 27/2/2018-3/3/2018.

Chấm bài và thông báo kết quả: từ 5/3/2018 đến 10/3/2018.

 1. Một số quy định khác:

Các bài dự thi không được sao chép nhau và sao chép từ các nguồn khác, nếu phát hiện BTC sẽ loại bài dự thi.

BTC có quyền sử dụng bài viết, hình ảnh, âm thanh dự thi trong công tác truyền thông cho nhà trường mà không phải trả thêm bất cứ chi phí nào khác.

 

Trên đây là kế hoạch Phát động viết bài tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập trường THPT Việt Đức, đề nghị giáo viên, CB-CNV, học sinh triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Huyện đoàn(bc);

– Đảng ủy(bc);

– Ban giám hiệu(bc);

– TTCM(p/h triển khai);

– Các Chi đoàn(t/h);

– Đăng Website;

– Lưu VPĐT.

T.M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Văn Thành Sơn

T.M BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Dương Thành Long