KẾT QUẢ SKKN CẤP NGÀNH GDĐT NĂM HỌC 2016 – 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

         Kết quả SKKN cấp ngành GDĐT năm học 2016 – 2017, Trường THPT Việt Đức đạt 32/42 sáng kiến dự thi, chiếm tỷ lệ 76%. Trong đó có 04 giải A, 04 giải B và 24 giải C.

Tác giả bài viết: Đinh Văn Quyết – PHT

Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo Đak Lak