Lịch công tác tuần 8 – Thầy Thái

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐAK LAK               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                          Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

 

 Cư Kuin, ngày  07  tháng 10  năm 2017

 

KẾ HOẠCH  DẠY HỌC VÀ CÁ NHÂN TUẦN 8 (Tuần 42)

(Từ ngày: 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

 

A/ DẠY HỌC

  • Theo dõi kế hoạch Thao giảng.
  • Đăng ký và sử dụng thiết bị.
  • Theo dõi công tác cập nhật điểm vào SMAS.
  • Kiểm tra công tác dạy Nghề PT, QPAN đi tập huấn.

B/ CÁ NHÂN

1/ Nội dung trọng tâm:

  • Chuẩn bị thay TKB (tuần 9), kiểm tra công tác dạy HĐNGLL.
  • Chuẩn bị kiểm tra tập trung K12, K10.
  • Chỉ đạo các tổ chuyên môn đăng ký thao giảng.
  • Dạy lớp 11A9.

2/ Lịch cụ thể:

 

Thứ (ngày) Sáng Chiều Chi chú
2

9/10/2016

– Chào cờ, Ngoại khóa.

– Nhận PCGD Tổ Địa lý

– Dự giờ Thầy Khôi ( tiết 5 lớp 12A5)

Tuyên truyền về việc học tập.
3

10/10/2016

– Theo dõi dạy học

– Dạy lớp 11A9

Kiểm tra email nội bộ
4

11/10/2016

– Theo dõi dạy học

– Dự giờ Cô Thanh Thảo (tiết 5 lớp 12A4)

– Theo dõi dạy học
5

12/10/2016

– Dạy lớp 11A9

– Nhận BBKTHS GV các tổ.

Kiểm tra vào điểm SMAS (tổ Toán).
6

13/10/2016

Kiểm tra đăng ký thao giảng – Theo dõi dạy học

– Công bố TKB tuần 9

7

14/10/2016

– Kiểm tra tập trung K12 (NN-Sử) – Kiểm tra tập trung K10 ( Ngữ Văn)

 

CN

15/10/2016

 

 

 

Người lập

 

 

 

Hoàng Văn Thái