LƯU Ý XẾP LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI KỲ I

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đak Lak về Kế hoạch giáo dục và sơ kết HKI năm học 2017-2018, các đ/c GV cần chú ý thực hiện theo đúng Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và Công văn số 2642/BGDĐT-GDTrH ngày 04/5/2012 của Bộ GD & ĐT (có đính kèm).