Quyết định coi thi, chấm thi Olympic 10.3.2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thầy cô có tên trong danh sách coi thi, chấm thi Olympic 10.3 báo cho TTCM phân công dạy thay (nếu có), Gặp thầy Quyết – PHT để nhận giấy đi công tác.

Thời gian cụ thể:

  • Hội đồng coi thi của Kỳ thi có nhiệm vụ triển khai công tác coi thi theo đúng yêu cầu, thời gian làm việc: 02 ngày 08 – 09/3/2018 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
  • Các tổ chấm thi họp lúc 13h00, ngày 09/03/2018 tại phòng chấm của từng tổ chấm, trường THPT Chuyên Nguyễn Du.