Thông báo và thể lê cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các học sinh nghiên cứu công văn, thể lệ, và thời gian đăng ký.

Liên hệ Đoàn trường để được hướng dẫn cụ thể.